Lidmaatschap en Contributie


Contributies Alkmaarsche Mixed Hockeyclub  

+±2,9%

+ ±2,3%

+ ± 2,8%

 .

 

2022-23

2021-22

2020-21

Funkey/Funkey+/Hockeyschool/Ouderhockey

4 t/m 6

131,00

127,00

129,00

JO-8 / MO-8 / JO-9 / MO-9 / JO-10 / MO-10

7 t/m 9

321,00

312,00

309,00

JO-12 / MO-12

10 t/m 11

337,00

327,00

324,00

JO-14 / MO-14

12 t/m 13

352,00

342,00

339,00

JO-16 / MO-16 / JO-18 / MO-18

14 t/m 17

362,00

352,00

349,00

Senioren

18 t/m 65+

362,00

352,00

349,00

Veterin op di

30 t/m 65+

225,00

219,00

219,00

Trainingslid, Trimhockey, Sevens

0 t/m 65+

199,00

193,50

189,00

G-Hockey

0 t/m 65+

109,00

106,50

109,00

NPM (Non-playing member)

0 t/m 65+

125,00

121,50

119,00

 .

 

 

 

 

Overige bedragen:

 

 

 

 

Entreegeld 

 

n.v.t.

n.v.t.

0,00

Administratiekosten aanmelden als lid (per keer dat men lid wordt)

38,50

37,50

50,00

Toeslag tophockey elftallen JO-16 / MO-16 / JO-18 / MO-18, EXCL. zaalhockey

103,00

100,00

169,00

Toeslag tophockey elftallen JO-14 / MO-14, EXCL. zaalhockey

83,00

80,00

169,00

Toeslag tophockey elftallen JO-12 / MO-12, EXCL. zaalhockey

62,00

60,00

169,00

Toeslag tophockey elftallen D1/H1, excl. zaalhockey

103,00

100,00

74,00

 .

 

 

 

 

Bartoeslag Zondag-Senior

 

28,50

27,50

27,50

Huur keepers-locker (afgeschaft per 2022-2023)

n.v.t.

21,00

20,00

 

 

 

 

 

Indexatie contributie

 

 

 

 

Ieder seizoen, wordt de contributie geindexeerd op basis van de index-ontwikkeling van CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, gemeten door het CBS over de periode april-april waarbij het bestuur de afronding van iedere contribuitiecategorie zal doen plaatsvinden op haar weloverwogen wijze. Per 1-7-2022 bedraagt de indexatie 2,9%.

.

 

 

 

 

Leeftijdsgrenzen

 

 

 

 

Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn, zijn senioren

16 jaar of ouder zijn, doch nog geen 18 jaar, zijn JO-18 of MO-18

 

 

14 jaar of ouder zijn, doch nog geen 16 jaar, zijn JO-16 of MO-16

 

12 jaar of ouder zijn, doch nog geen 14 jaar, zijn JO-14 of MO-14

 

10 jaar of ouder zijn, doch nog geen 12 jaar, zijn JO-12 of MO-12

 

9 jaar of ouder zijn, doch nog geen 10 jaar, zijn JO-10 of MO-10

 

8 jaar of ouder zijn, doch nog geen 9 jaar, zijn JO-9 of MO-9

 

7 jaar of ouder zijn, doch nog geen 8 jaar, zijn JO-8 of MO-8

 

6 jaar of ouder zijn, doch nog geen 7 jaar, zijn Hockeyschool-lid

 

5 jaar of ouder zijn, doch nog geen 6 jaar, zijn Funkey+-lid

 

4 jaar of ouder zijn, doch nog geen 5 jaar, zijn Funkey-lid

 

 

Spelers met een verstandelijke beperking zijn G-hockeylid

 

.

 

 

 

 

Coulanceregeling:

 

 

 

 

In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van een te incasseren bedrag voor u een probleem vormen dan doen wij ons best om tot een nadere individuele betalingsafspraak/regeling met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons, dan kunt u dit melden via [email protected]

.

 

 

 

 

Toeslag Tophockey

 

 

 

 

Voor de eerste jeugdteams zal een toeslag gelden per lid. Het aantal extra trainingen en de betere begeleiding per lid van deze teams rechtvaardigen deze toeslag.

.

 

 

 

 

Zaalhockey

 

 

 

 

Zaalhockey is niet meegenomen in de contributie. Sinds seizoen 2021-2022 geldt dit voor alle teams, dus ook voor tophockey elftallen. Inschrijving voor zaalhockey zal alleen geschieden bij tijdige betaling van het team.

.

 

 

 

 

Administratiekosten bij aanmelden als lid

 

 

Ongeacht of men eerder lid is geweest of niet, bij (her)aanmelden als lid worden administratiekosten in rekening gebracht.

.

 

 

 

 

Studententarief

 

 

 

 

Er is geen apart studententarief. Wel bieden wij studenten tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid om een halfjaarslidmaatschap aan te vragen i.v.m. stages of buitenlandse avonturen. Dit zal tijdens het seizoen kunnen bij de penningmeester en voorafgaande aan 1 januari van een seizoen. Alleen indien minimaal een half jaar afwezig vanwege voornoemde reden, kan een verzoek worden beoordeeld.

.

 

 

 

 

Bar-toeslag zondagsenioren

 

 

 

 

Seniorleden, die op zondag spelen betalen een bartoeslag. Voor dat geld zet de vereniging betaalde krachten in. Dit bedrag wordt gelijk geïnd met de contributies.

.

 

 

 

 

Boete bij niet op komen dagen BARDIENST

 

 

 

Wanneer je wel bent ingedeeld voor de bardienst, maar niet verschijnt, volgt een boete van € 75,00. De bardienst kan tot uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand worden afgekocht voor €50,00. Afkoop is definitief. Kijk s.v.p. tijdig op de site wanneer je bent ingedeeld.

Ruilen heeft de voorkeur boven afkopen en kan worden doorgegeven aan [email protected]. Komt de vervanging niet opdagen dan zal bovengenoemde boete alsnog worden opgelegd.

.

 

 

 

 

Boete ivm. gele of rode kaarten

 

 

 

Wanneer je tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, dan zal de KNHB de club hiervoor een boete opleggen. Deze boete zullen we in rekening brengen bij de eerstvolgende incasso. Gele kaart (€ 17,50) en Rode kaart (€35,00), wijzigingen van de tarieven van de KNHB voorbehouden.

.

 

 

 

 

Betaling contributie

 

 

 

 

Betaling/incasso van contributies geschiedt eenmalig (d.w.z. in één keer) of in 3 termijnen en wel via automatische incasso. Een kleine groep bestaande leden betaalt via factuur (al dan niet op aangeven van de penningmeester). LET OP: Indien van automatische incasso wordt afgeweken, tenzij op aangeven van de penningmeester, wordt 10 euro extra kosten in rekening gebracht. Contributionele boetes zie hieronder.

.

De contributies worden standaard geïnd via automatische incasso. Toestemming daarvoor is gegeven bij aanmelding. De contributies worden geïnd in 1 termijn of 2 termijnen of 3 termijnen, wat in LISA duidelijk moet worden aangegeven door het lid. Indien geen keuze is gemaakt worden contributies geïnd in 1 termijn (standaard). AMHC int in principe per 1 oktober (1 termijn) of per 1 oktober&1 december (2 termijnen) of per 1 oktober&1december&1februari (3 termijnen) alle contributies. Nieuwe leden lopende het seizoen krijgen veelal met incasso te maken gedurende het seizoen.

.

 

 

 

 

Opzeggen

 

 

 

 

Je dient je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen vóór 1 mei van het lopende seizoen. Dat kan alleen per email aan [email protected].

Dat is noodzakelijk om de indeling van de teams, de trainersstaf en de begroting voor het volgende seizoen te maken. Dus wees op tijd als je besluit te stoppen! Bij te laat opzeggen loopt het lidmaatschap een seizoen door.

 

 

 

 

 

Boetes/extra kosten

 

 

 

 

Papieren factuur:

 

40,00

37,50

37,50

Vraag om alsnog te betalen, herinnering/aanmaning per e-mail na mislukte incasso:

27,50

25,00

25,00

Vraag om alsnog te betalen, herinnering/aanmaning per e-mail bij te late handmatige betaling

27,50

25,00

25,00

Contributionele boete bij storneren van met succes geïnde bedragen terwijl die correct zijn en saldo toereikend was (= expliciete stornering door jezelf, hetgeen te zien is in de door de bank geleverde info). Vanzelfsprekend is dit niet van toepassing indien in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van de penningmeester wordt gestorneerd.

50,00

50,00

50,00

.

Toch onverhoopt of per ongeluk gestorneerd? Het verdient dan sterk de voorkeur z.s.m. correct te betalen o.v.v. lidnummer, seizoen en naam.

Onjuiste IBANs en mislukte incasso's (incl. storneringen) veroorzaken veel werk bij de club en zijn slecht voor de financiele situatie van de AMHC. Op correcte en soepele invordering zal worden toegezien. Indien uw IBAN niet klopt, laat het ons (tijdig!) weten. Indien u problemen met betalen verwacht of ondervindt, neem dan s.v.p. sowieso contact op met de penningmeester ([email protected]). Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.