De Acht van Alkmaar

1. De club: dat ben jij! 

Een vereniging draait op inzet van de leden. Zonder jouw inzet is er geen club. Aarzel dus niet om je mouwen op te stropen of initiatief te nemen, kijk wat jouw bijdrage kan zijn voor de club. Wacht niet op anderen, maar neem het voortouw. Als je een goed idee hebt, laat van je horen. Samen maken we de club tot de leukste van heel Nederland. 

 

2. Heb respect voor anderen en wees sportief Spelers, begeleiding en toeschouwers tonen respect voor de tegenstanders, de scheidsrechters en elkaar. Fanatiek zijn mag, onsportief zijn niet. We spelen het spelletje altijd volgens de regels en laten iedereen in zijn waarde. 

 

3. Zet je beste beentje voor 

Bij trainingen en wedstrijden kom je op tijd, doe je actief mee en probeer je je beste beentje voor te zetten. Je traint en speelt om je te ontwikkelen als hockeyer, waarbij het niet erg is als er een keer iets misgaat. Bij AMHC stimuleren wij iedereen nieuwe dingen uit te proberen en het beste uit jezelf naar boven te halen. 

 

4.Eigen verantwoordelijkheid 

Wijs eerst drie keer naar jezelf voordat je naar de ander wijst en vraag jezelf af, welke rol heb ik hierin gespeeld. En maak vervolgens op een constructieve manier zaken bespreekbaar. 

 

5. Niemand is groter dan de club 

De club streeft ernaar om alle teams en spelers volwaardige trainingen te bieden en toegang te geven tot meer training of maatwerk, indien gewenst. Iedereen telt mee, ongeacht je leeftijd of het elftal waarin je speelt. 

 

6. Fluiten hoort erbij, net als het draaien van bardienst 

Iedereen vindt het prettig als een wedstrijd goed geleid wordt. Daarom steken wij veel tijd in het opleiden van jeugd en ouders tot scheidsrechter. Als je speelt, kom je ook aan de beurt om te fluiten. Net als dat je als lid twee keer per seizoen een bardienst draait. 

 

7. Wees gastvrij voor bezoekers 

AMHC is een gastvrije club. Bezoekers, spelers van andere clubs en scheidsrechters die komen fluiten heten we welkom op ons clubhuis. 

 

8. Bevordering van een positieve omgeving door ondersteuning en communicatie 

Benader elkaar positief en heb vertrouwen in elkaar dat alle keuzes voortvloeien vanuit een positieve ontwikkeling voor de club. Begeleiders, technische commissies en bestuur zijn transparant in hun communicatie en zijn altijd bereid beslissingen toe te lichten.