Evaluatie Zaalhockey

20-3 Nieuws
Wij zijn blij met de kampioenen (gedeeld in eerdere berichten), maar over het algemeen vallen de resultaten tegen uit de zaal. Hierdoor hebben wij als hockey zaken de afgelopen weken geëvalueerd. Er is gesproken met trainers, coaches en Alkmaar Sport over het zaalseizoen. Hier is oa gekeken naar de voorbereiding, uitslagen, trainingen en uiteraard de zalen.
Hieronder een korte samenvatting:
Introductieavond/aankondiging:
Zeer goed ontvangen. Goede opkomst en nuttige informatie
Betere vooraankondiging en tijdigere planning dan vorig seizoen.
Materiaaluitgave/inname:
Goed gegaan. Graag z.s.m. materialen/bandjes inleveren conform eerder verzoek.
Trainingen:
  • Veel wisselingen trainers en beperkte variatie in zaaltrainingen. Veel partijtjes.
  • Voor volgend jaar zullen wij vanuit commissie en trainers meer materiaal en richting geven om spelsituaties en specifieke zaaloefeningen door te nemen afhankelijk van leeftijdscategorie.
  • De wisselingen zijn vaak het gevolg geweest van de beschikbaarheid van zalen met als gevolg korte tijd tussen kenbaarheid beschikbaarheid en inplannen trainers. Dit is niet handig.
  • Trainers/staf onderling en toch wel de zaal liefhebbers gaan met de commissie meer materiaal beschikbaar stellen en daarnaast een aanpak maken
Zalen:
  • Zalen van Alkmaar Sport zijn over het algemeen goed bevallen. Klachten zijn er met name over het sportpaleis/wielerbaan (met name combinatie gelijk gebruik andere onderdelen zoals wielerbaan). Dit ivm geluid.
  • Schoorl/Blinkerd (niet Alkmaar Sport!) is een fijne zaal maar zorgt voor trainers en spelers voor veel reistijd. Deze zaal is wel de redding geweest voor AMHC gezien beschikbaarheid zalen Alkmaar
Voor volgend jaar hebben wij met Alkmaar Sport drie afspraken gemaakt:
  • Eerder duidelijk/consistent schema qua beschikbaarheid zalen zodat e.e.a. beter is te plannen (trainers/trainingen/wedstrijden). 
  • Ook beschikbaar stellen van de sporthal de Beeck in Bergen. Dit gezien veel leden uit Bergen. Hier dienen nog wel aanpassingen worden gedaan: Netten doelen, netten achterwanden (ivm glas), Balken.
  • Wij hebben verder de wens uitgesproken geen of minimale aanpassingen tijdens zaalseizoen door te voeren op de beschikbaarheid. Dit zorgt voor veel werk.
 
 
Nogmaals willen wij alle enthousiastelingen van het zaalseizoen bedanken voor hun inzet!
Zijn er nog aanvullende opmerkingen om mee te nemen naar volgend jaar. Mail dan naar [email protected]

Met sportieve groet,

Erkan Dekker
Algemeen bestuurslid(portefeuille hockeyzaken)/ a.i. Secretaris AMHC

 
20-3-2024 Zaalhockey