Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 13 december (ONLINE)

11-12

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering.


De vergadering wordt gehouden op maandag 13 december 2021 en zal een online-vergadering worden. De uitnodiging wordt daar vandaag voor verstuurd.

Zonder aanmelding helaas geen toegang tot de ALV. U kunt zich aanmelden door een e-mail met bovenstaande gegevens te sturen naar [email protected]. De relevante stukken vindt u terug op de website.

De AGENDA van de vergadering is als volgt:

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen ALV 1 november jl. (na inloggen > documenten)
 3. Ingekomen stukken & mededelingen
 4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021
 5. Verslag van de Kascommissie en decharge verlenen aan het bestuur 2020 – 2021
 6. Begroting financieel jaar 2021 – 2022*
 7. Bestuurswisselingen
  1. Uittreden uit functie van penningmeester door Marcel Ooms (wordt algemeen bestuurslid)
  2. Aantreden nieuw bestuurslid Nic Hoes (door bestuur beoogd als nieuwe penningmeester)*
  3. Aftreden voorzitter Ian Spoelstra
  4. Aantreden van Marcel Ooms als voorzitter in het laatste jaar van zijn bestuursperiode*
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter
 
11-12-2022 Algemeen