Van de voorzitter - april 2021

25-4 Nieuws

Om de allerslechtste regel uit de Nederlandse muziek er maar eens bij te halen: de dag die je wist dat zou komen was afgelopen vrijdag, toen de KNHB bekend maakte dat alle hockeycompetities niet worden uitgespeeld en direct ten einde zijn. Natuurlijk hielden wij daar al rekening mee, maar toch hadden wij – misschien tegen beter weten in – een klein beetje hoop dat er eindelijk weer voor het echie gespeeld kon worden. Niet dus.. Laten wij er van uit gaan dat wij na de zomer weer "normaal” competitie kunnen spelen.

Ondanks deze teleurstelling mogen wij tevreden en trots zijn op wat wij WEL kunnen doen. Wij zijn blij dat jeugdteams kunnen trainen en zij onderling wedstrijden kunnen spelen, trots op de enorme energie die trainers en coaches hebben onze jeugdleden te laten sporten en bewegen en dat de seniorleden nu ook mogen, zij het onder een iets stringenter regime. Ik wil nogmaals iedereen die hier een bijdrage aan levert bedanken voor de inzet en de energie!

Er is een positieve vibe op en rondom de club, er is veel beweging en dat zijn niet alleen maar hockeyende kinderen. Bijzonder te vermelden is dat het bestuur, als uitvloeisel van de vorig jaar gehouden strategiesessies met de bond, de club "future-proof” aan het maken is. Als wij iets mee kunnen nemen van deze COVID-19 ellende is dat het duidelijker is geworden waar wij als club voor moeten staan: onze leden met veel plezier laten hockeyen, waarbij iedereen zich op elk gewenst niveau maximaal kan ontwikkelen. Ik geef toe dat dit abstract klinkt, maar samen met oud-Alkmaar lid en tweevoudig Olympisch medaille winnares Macha van de Vaart is het bestuur dit zo concreet mogelijk aan het maken en te vertalen naar acties. Tipje van de sluier: ontwikkelen in plaats van opleiden en het faciliteren van ambities op ALLE niveaus.

De afgelopen 2 weken zijn er veel gesprekken geweest met coaches van de jeugdteams. Doel van deze gesprekken was hun mee te nemen in het proces van teamindelingen, ervaringen te delen en  begrip te kweken voor het maken van de teamindeling dat gezien wordt als een duivels dilemma.  De grote betrokkenheid van coaches, de zeer waardevolle feedback over wat goed gaat en wat beter kan is zeer waardevol. Wij zullen iedereen blijven betrekken in dit moeilijke proces.

Hopelijk kunnen wij snel weer terug naar het oude hockeyleven. Ik vermoed dat ik niet de enige ben die verlangt naar een drankje op een vol balkon met teamgenoten, vrienden en bekenden. Onze club moet een plek van ontmoeting, verbroedering en verbinding zijn en dat zijn wij – gedwongen- al te lang niet. Ik constateer dat het voor iedereen steeds moeilijker wordt zich aan de maatregelen te houden. Overigens: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen maar zoals mijn oude coach Cees Koppelaar regelmatig zei:  "hij wie de schoen past, zet um in zn kassie”. Hou nog even vol!!

 

Op naar betere tijden!

 

Namens het bestuur,

 

Ian Spoelstra

Voorzitter

 
25-4-2021 Van de voorzitter