Uitnodiging ALV op wo 29 juli as. - graag vooraf aanmelden

25-7

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering. 

De vergadering wordt gehouden op woensdag 29 juli 2020 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Olympiaweg 12 te Alkmaar.  

Aanmelden : > [email protected].

In verband met het Coronavirus en de gepaste afstand die wij moeten houden, kunnen wij maar een beperkt aantal leden en/of ouders ontvangen (maximaal 100 personen). Per gezin is er één lid en/of ouder die zich kan aanmelden.

Zonder aanmelding helaas geen toegang tot de ALV. Dit ook ten gevolge van de Corona regelgeving.   ALV.  
Aanmelden kunt u doen op [email protected]
De stukken vindt u terug achter de knop> documenten.

De AGENDA van de vergadering is als volgt: 

1.    Opening van de vergadering door de voorzitter 

2.    Vaststellen notulen ALV 14 oktober 2019 

       (na inloggen > documenten > notulen)  

3.    Ingekomen stukken en mededelingen 

4.    Jaarverslag van de voorzitter 

5.    Update financiën  

6.    Wijziging statuten  (concept na inloggen > documenten > Statuten)

7.    Lidmaatschap & Contributie 
       (Voorstel na inloggen > documenten > Lidmaatschap en contributie)

8.    Lichtmasten en LED

9.    Rondvraag 

10.   Sluiting van de vergadering door de voorzitter 

Met vriendelijke groeten,
Ian Spoelstra, voorzitter AMHC 

 
25-7-2021 Algemeen