KNHB Nieuwsbrief - 3 juli 2020

4-7 Nieuws
online lezen
VERENIGINGEN
 
Nieuwsbrief
4 juli 2020
 
Aanpassing protocol verantwoord sporten

Vorige week informeerden we alle verenigingen over het protocol verantwoord sporten. Met dit protocol geven we verenigingen, sporters, trainers/coaches, vrijwilligers, ouders/verzorgers en gemeenten richting hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van de aanwijzingsbrief en de concept noodverordeningen is het protocol inmiddels op enkele punten aangepast. De aanpassingen betreffen de volgende onderwerpen:

  • Het verantwoord omgaan met de 1,5 meter regel.
  • Het verantwoord omgaan met de hoeveelheid toeschouwers in binnen- en buitensportaccommodaties; in het bijzonder het placeren, registeren en doen gezondheidscheck.
  • Het hanteren van crowdmanagement c.q. doorstroom publiek op de accommodatie los van de training en wedstrijd, inclusief bezoek clubhuis/terras na afloop van de wedstrijd of training. 

Het is mogelijk dat naar aanleiding van de door de veiligheidsregio’s vast te stellen noodverordeningen wij samen met NOC*NSF en de andere sportbonden opnieuw een actualisatie van het protocol moeten doen. In dat geval zullen wij de verenigingen hierover informeren.

Checklist crowdmanagement 
Om verenigingen te helpen om te handelen naar het protocol, hebben de sportbonden en NOC*NSF een checklist crowdmanagement opgesteld.

protocol en checklist
Facebook Twitter LinkedIn
Veelgestelde vragen

De lijst met veelgestelde vragen op onze website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen. Blijf op de hoogte en check deze lijst regelmatig!

Met specifieke vragen kun je natuurlijk ook altijd terecht bij je accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan [email protected] of aan het districtskantoor. 

veelgestelde vragen
Facebook Twitter LinkedIn
  
Volg ons ook op:
Contact
Afmelden
 
4-7-2020 Algemeen