Commissieleden Project LED Lichtmasten gezocht!

1-7 Nieuws

Nadat een lichtmast op veld is geveld door de storm Ciara, moeten op de korte termijn al de lichtmasten van veld 1 vervangen worden. Het moment dient zich nu aan om te onderzoeken of overgaan op LED verlichting opportuun is.

AMHC heeft enige tijd geleden geïnvesteerd in zonnepanelen en dit bevalt ons goed. Maar onze duurzame ambities houden hier niet op en LED past hier prima in.
Het bestuur zoekt dan ook enkele commissieleden om dit project te gaan trekken.

Wat is het doel? 
Wij zien twee doelen voor dit project:

 1. Onderzoeken haalbaarheid financiering. Dit is een grote uitgave voor de club en gelukkig zijn er subsidies beschikbaar. Wij willen dit wel zo kostenneutraal mogelijk doen voor de vereniging, dus wij willen eerst de haalbaarheid onderzoeken.
 2. Uitvoeren bouwwerkzaamheden. Als het haalbaar is, dan willen wij overgaan tot het vervangen van lichtmasten en aanleggen van de LED verlichting.

Wat betekent dit voor de club?

 •  Alle velden voorzien van een goede verlichting, waardoor iedereen fijn kan hockeyen tot laat in de avond
 • Verduurzaming van onze club. Iets wat helemaal past in de huidige tijdsgeest
 • Besparingen op onze energierekening. Altijd mooi meegenomen.
 • Een mooier aangezicht van onze club

Kortom: dit is een belangrijk project en wij hopen dat jullie hieraan willen bijdragen.

Wat krijg jij ervoor terug?

 • Eeuwige roem, veel clubliefde en een eervolle vermelding op de ALV 
 • De kans om bij te dragen aan verbetering van onze mooie club
 • De mogelijkheid om nauw samen te werken met andere leden van onze club en het bestuur (de penningmeester, bestuurslid accommodatie en bestuurslid sponsoring vormen een vast onderdeel van het team) 

Wat wordt er zoal van je verwacht?

 • Aanvragen van de juiste subsidies
 • Aanvragen en beoordelen van bouwoffertes
 • Voorbereidingen treffen voor het vervangen van de bestaande masten en verlichting
 • Volgen van de bouwwerkzaamheden
 • Informeren van de vereniging over de vorderingen

Het is een interessant project voor mensen die affiniteit hebben met de bouw en graag wat meer willen leren over LED verlichting op grotere schaal. 

Wat heb jij nodig?

 • Ervaring met projectmatig werken
 • Een voorliefde voor bouwprojecten
 • Liefde voor de hockeysport is een pre 

Wanneer starten wij?  Zo snel als mogelijk.

Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met mij.
Op een andere manier bijdragen? Dan horen wij het ook graag. 

Met vriendelijke groet,

Ian Spoelstra, [email protected] 

 
1-7-2020 Algemeen