Uitnodiging ALV 10 oktober 2022

23-9
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 10 oktober 2022

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering. De vergadering wordt gehouden op maandag 10 oktober 2022 om 20:00 uur in het clubhuis aan de Olympiaweg 12 te Alkmaar. Om een goede indruk te krijgen van de opkomst, kunt zich voor de ALV aanmelden op [email protected], . De financiële documenten zullen daags voor ALV op de website staan na inloggen onder documenten. Gelieve vragen vooraf te mailen naar het secretariaat.

De AGENDA van de vergadering is als volgt: 

1.Opening van de vergadering 
2.Vaststellen notulen ALV 19 september 2022  (na inloggen > documenten) 
3.Ingekomen stukken & mededelingen
4.Contributievoorstel 2022-2023*
5.Begroting financieel jaar 2022-2023
6.Rondvraag 
7.Sluiting van de vergadering 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van AMHC 

*Punten die ter stemming worden gebracht

 
23-9-2022 Algemeen