Let op: Verplaatsen ALV naar 27 september

9-9
Beste leden,

Het bestuur is er - terecht - op gewezen dat de uitnodiging voor de ALV van 14 september niet heeft voldaan aan de aankondigingstermijn zoals bepaald in de Statuten. Wij hebben daarom besloten om de ALV van 14 september te verplaatsen naar 27 september. Een nieuwe uitnodiging voor deze ALV is reeds gepubliceerd.

Namens het bestuur,
Ian Spoelstra
Voorzitter
 
9-9-2021 Algemeen