Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op ma 27 september 2021

26-9

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering.
De vergadering wordt gehouden op maandag 27 september 2021 om 20:00 uur in het clubhuis aan de Olympiaweg 12 te Alkmaar.

In verband met het Coronavirus en de gepaste afstand die wij moeten houden, kunnen wij maar een beperkt aantal leden en/of ouders ontvangen (maximaal 100 personen). Per gezin is er één lid en/of ouder die zich kan aanmelden. Zonder aanmelding helaas geen toegang tot de ALV. Dit ook ten gevolge van de Corona regelgeving. Dit kunt u doen op [email protected]. De stukken vindt u terug op de site.

De AGENDA van de vergadering is als volgt:

 

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen ALV 30 november 2020 (na inloggen > documenten)
 3. Ingekomen stukken
 4. Missie – Visie - Strategie
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Bestuur wisselingen: 
  • Aftreden: Erik Vogel treedt af als bestuurslid
  • Aantreden: Bestuur stelt Tanja van Haarst om zitting te nemen in het bestuur
 7. Wijziging statuten (i.v.m. WBTR)
 8. Contributievoorstel 2021 – 2022
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering door de voorzitter

 

Met vriendelijke groeten,

Ian Spoelstra, voorzitter AMHC

 
26-9-2021 Algemeen