Bericht van het Bestuur - 15-10-2020

15-10 Nieuws

Het bestuur heeft kennis genomen van de nieuwe maatregelen van het kabinet, maatregelen die voor velen onder ons een enorme impact zullen hebben. Voor ons als hockeyclub betekent dit, dat in ieder geval voor de komende 4 weken de competitie stil ligt voor zowel jeugd als senioren.

Juniorenteams mogen nog wel trainen en onderlinge wedstrijden spelen.
Echter seniorenteams mogen noch trainen, noch wedstrijden spelen.
Trainingen voor de jeugdteams gaan dus gewoon door, natuurlijk met in achtneming van de veiligheidsregels, die al van kracht waren.
Het clubhuis zal tijdens trainingsdagen nog steeds gesloten blijven.

Ook heeft het bestuur na ampel beraad moeten besluiten om geen enkel team van AMHC Alkmaar in te schrijven voor de zaalhockeycompetitie. Dit geldt voor zowel de selectieteams als de breedteteams.
Kort en goed, luid en duidelijk: Alkmaar gaat deze winter niet zaalhockeyen.
Wij vinden het financiële- en gezondheidsrisico voor onze leden te groot en zien ons daarom genoodzaakt tot dit besluit te komen.

Wij zijn al plannen aan het maken waarbij jeugdteams onder deze maatregelen zoveel mogelijk kunnen hockeyen de komende maanden.
In de loop van volgende week komen wij hier op terug.

Namens het bestuur, 

Ian Spoelstra, 

Voorzitter AMHC

 
15-10-2020 Van de voorzitter