KNHB Nieuwsbrief - 8 april 2020

8-4 Nieuws
online lezen
VERENIGINGEN
 
Nieuwsbrief
7 april 2020
 
Bericht van KNHB voorzitter Erik Cornelissen 

Beste bestuurders en andere hockeyliefhebbers,
 
In deze tijden van crisis en ongekende maatregelen gaan onze gedachten uiteraard allereerst uit naar alle mensen die door het coronavirus ziek zijn geworden dan wel bekenden hebben verloren. En naar alle mensen die zo enorm hard aan het werk zijn om deze crisis tot een goed einde te brengen. Vanzelfsprekend komt hockey nu niet op de eerste plaats. Maar wij, het bestuur van de KNHB, realiseren ons tegelijkertijd ook dat deze crisis een zeer grote impact heeft op de sport in Nederland en op onze 323 hockeyclubs. Het KNHB-bestuur bestaat uit personen die op allerlei manieren actief zijn geweest binnen een hockeyvereniging en wij realiseren ons derhalve hoe lastig het voor bestuurders is om in deze tijd een vereniging te besturen.
 
Onze Strategie 2020 startte in 2014 al met de volgende tekst: "Onze sport is een teamsport! Je hebt met elkaar plezier, levert met elkaar prestaties, helpt elkaar, maakt elkaar beter en gaat met elkaar uitdagingen aan; in het veld en daarbuiten. Deze kenmerken zijn niet alleen van toepassing op het team op het veld, maar ook op de wijze waarop we onze sport willen organiseren. Samen zorgen we ervoor dat we kansen benutten en uitdagingen het hoofd bieden, door elkaar te helpen waar dat kan.”
 
Laten wij zorgen dat we samen deze enorme uitdaging het hoofd bieden, door elkaar te helpen waar dat kan. We zien mooie initiatieven waarbij clubs maaltijdbezorging voor hun leden organiseren, acties waarbij truien gekocht kunnen worden waarvan de opbrengst aan de favoriete club ten goede komt, online meetings tussen leden, challenges op alle niveaus en nog veel meer. Laten we solidair zijn en blijven samenwerken om al het goeds dat wij hebben in de hockeywereld te behouden. Daarbij neemt de KNHB een leidende rol en proberen we de verenigingen uiteraard zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo is de KNHB één van de drijvende krachten achter de oprichting van een noodfonds voor de sport.
 
Onderdeel van de ondersteuning aan verenigingen is ook dat de KNHB wil proberen de komende tijd nog activiteiten op de hockeyverenigingen te laten plaatsvinden. Uiteraard alleen als de overheidsmaatregelen het toelaten en ook alleen als dat maatschappelijk verantwoord is. Daarom is het voor de KNHB geen doel op zich om de reguliere competities af te ronden, maar vinden we het belangrijker het verenigingsleven te doen herleven. Zodat er - naast het beperken van de financiële schade - vooral weer van het door ons allen zo gemiste clubleven genoten kan worden op de verenigingen.
Op 21 april bericht de overheid nader over het al dan niet verlengen van (een deel van) de bestaande maatregelen. Wij wachten dat moment af alvorens definitieve keuzes te maken voor onze sport.
 
Ik verwijs een ieder graag naar onze website voor de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport en een overzicht van de veel gestelde vragen. Daar staat bijvoorbeeld ook een checklist voor verenigingen als leidraad waaraan je als vereniging op dit moment moet denken. Uiteraard staan onze accountmanagers klaar in het geval van specifieke vragen.
 
Voor nu wens ik iedereen namens het bestuur en het bondsbureau een goede gezondheid voor jezelf en je dierbaren. En uiteraard ook veel sterkte bij het besturen van de vereniging, een van de 323 fantastische hockeyverenigingen die wij in Nederland hebben.
 
Namens het bestuur van de KNHB,
 
Erik Cornelissen
Voorzitter 
Onderzoek naar impact en geleden schade coronacrisis
Het Mulier Instituut is gestart met een verenigingsonderzoek om de impact en geleden schade van de coronacrisis zo goed mogelijk in kaart te brengen. Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. Voor een goed beeld is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Klik op onderstaande button om naar de vragenlijst te gaan. Het invullen kost ongeveer 20 minuten van je tijd. De vragenlijst kan tot en met maandag 13 april ingevuld worden. 
naar vragenlijst
Facebook Twitter LinkedIn
Checklist voor verenigingen
De coronacrisis zorgt ervoor dat we dagelijks allemaal overladen worden met informatie, ook in de sportwereld. Verenigingsfunctionarissen maken zich dan ook zorgen. Waar moeten we aan denken? Wat mogen we absoluut niet vergeten? Is er al nieuwe informatie beschikbaar?
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden, waaronder ook de KNHB, een checklist opgesteld. Wij raden verenigingen aan de checklist te doorlopen om voor de eigen vereniging helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn en of er zaken zijn vergeten. 
naar checklist
Facebook Twitter LinkedIn
Noodwet virtuele algemene ledenvergadering
Op 3 april heeft de Ministerraad ingestemd met een noodwet. Deze noodwet zal het voor alle rechtspersonen mogelijk maken om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. Het is de bedoeling dat de noodwet zo spoedig mogelijk in werking treedt, maar het wetsvoorstel moet nog wel voor advies langs de Raad van State en zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. Tot dat moment is het nog niet mogelijk om de vergadering uitsluitend elektronisch te houden en geldt de oude wetgeving. Zodra de noodwet is goedgekeurd, laten wij dat natuurlijk direct weten.
Op onze website vind je een richtlijn op basis van de huidige wetgeving en een overzicht met veelgestelde vragen over de ALV.
lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
Veelgestelde vragen
Omdat we veel vragen van verenigingen ontvangen, wordt de lijst met veelgestelde vragen op onze site bijna dagelijks aangevuld met nieuwe vragen. Inmiddels is er een uitgebreide paragraaf met vragen over de financiën. Bijvoorbeeld over het Noodloket en de NOW-regeling. Blijf op de hoogte en check de lijst met veelgestelde vragen regelmatig! Met specifieke vragen kun je natuurlijk ook altijd terecht bij je accountmanager.  
lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
Blijf op de hoogte!
Op onze site plaatsen we regelmatig updates over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport en we vullen de lijst met veelgestelde vragen aan. Blijf op de hoogte en check de updates regelmatig!
ga naar updates
 
  
Volg ons ook op:
Contact
Afmelden
 
8-4-2020 Algemeen