Van de voorzitter - maart 2020

25-3 Nieuws

Het zijn bijzondere, bizarre en ongekende tijden voor iedereen. Juist op het moment dat deze lastige tijden vragen om verbondenheid, saamhorigheid en teamwork, ligt onze club stil en is het complex gesloten. Geen wedstrijden, geen trainingen, geen uitjes met je team en vriendjes en vriendinnetjes, nope, nada, niets. En dat juist nu de lente zich in volle glorie aandient…

En net zoals het bestuur zich houdt aan de richtlijnen van de bond met betrekking tot wedstrijden, trainingen en openstelling van het complex, wil het bestuur iedereen ook met klem verzoeken zich te houden aan de richtlijnen die gesteld zijn door het RIVM. Als iedereen dat doet, zijn we het snelst van deze nare periode af. Er is nu geen ruimte voor "ja, maar”..

Ondanks de verwarring, die de afgelopen dagen misschien is opgetreden, is de KNHB duidelijk: in ieder geval tot en met 6 april zal er niet getraind en gespeeld gaan worden en zal het complex gesloten blijven. Het bestuur verzoekt iedereen dringend om niet tijdens deze periode toch met vriendjes en vriendinnetjes het complex te betreden om een balletje te slaan.

Zodra de KNHB een besluit heeft genomen over de periode ná 6 april zal dit uiteraard met iedereen gedeeld worden. Voorschotjes nemen op mogelijke scenario’s heeft in ieder geval nu niet veel zin.

Het bestuur is druk bezig om te zorgen, dat de club zo goed mogelijk uit deze rare periode komt en om te zorgen, dat we een vliegende start maken als we weer los mogen. Gisteren hebben wij de eerste bestuursvergadering per video-call gehad wat best een bijzondere belevenis was, zeker als je zoons een verdieping lager net iets te enthousiast met de PlayStation bezig waren. Ook werken de trainers aan een digitaal programma om de komende weken door te komen.

Toen de naam Corona nog vooral bekend was van het frisse biertje, zijn wij samen met de bond en enkele betrokken leden en ouders van leden aan de slag gegaan met de uitslagen van de enquête die verspreid is onder de leden. De eerste sessie hebben wij inmiddels gehad en de tweede sessie – waarbij de geformuleerde ambities worden vertaald in doelstellingen en concrete plannen – stond ingepland, maar die is begrijpelijkerwijs uitgesteld. Wees gerust, dit is uitstel geen afstel! We gaan hier zeker mee aan de slag op het moment dat het weer mag!

1 tipje van de sluier… Clubgevoel en saamhorigheid kwam naar boven in de enquête. Ik heb zo het gevoel dat, als er dan toch iets goeds moet komen uit deze rare periode, het een nog sterkere verbondenheid aan elkaar en aan onze mooie club zal zijn!

Let goed op jezelf en op je naasten en hopelijk tot snel op en langs de velden!

Ian Spoelstra

Voorzitter

 
25-3-2020 Van de voorzitter