AMHC 4 VP breed 2 IMG_8686.jpg AMHC 5 VP breed tribune 2 IMG_8659.jpg AMHC 6 VP breed tribune IMG_8658.jpg DSCF6632 VP breed.JPG IMG_9791 VP breed.jpg IMG_9792 VP BREED TEKST.jpg M8E-1 DSC_0087 VP 2.jpg P5144831 VP breed.jpg
Senioren

Jeugd


UITNODIGING ALV op ma 14 oktober as. om 20:00 uur
30-9  | 

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering.
De vergadering wordt gehouden op maandag 14 oktober 2019 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Olympiaweg 12 te Alkmaar.

De AGENDA van de vergadering is als volgt:

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen ALV 29 oktober 2018
    (na inloggen > documenten)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de voorzitter
 5. Financieel jaarverslag en vaststelling contributie seizoen 2019-2020
    (na inloggen > documenten)
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge van de penningmeester
 8. Aftreden bestuurslid
 9. Benoeming nieuw bestuurslid
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering door de voorzitter

Toelichting agendapunt 8:
Denise Schuiten zal aftreden 

Toelichting agendapunt 9:
Het bestuur draagt Martine Hirschfeld voor als secretaris
Op de website zal zij zich voorstellen.

Met vriendelijke groeten,
Ian Spoelstra, voorzitter AMHC

Delen
 
 

 
 
terug naar vorige scherm