Vacatures

Bestuur   Algemeen Bestuurslid

Omschrijving Algemeen Bestuurslid
Profiel Taakfunctieomschrijving van het Algemeen bestuurslid AMHC Het algemeen bestuurslid ondersteunt de overige bestuursleden. Het algemeen bestuurslid heeft zijn eigen toegewezen takenpakket en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Bestuurskwaliteiten van het algemeen bestuurslid - Heeft interesse in de problematiek van de leden van AMHC. - Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren. - Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. - Heeft verantwoordelijkheidsbesef. - Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het bereiken van de gestelde doelen. - Heeft inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is. Taken en verantwoordelijkheden - Maakt actief deel uit van het algemeen bestuur. - Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en samenwerkingspartners en/of vrijwilligers anderzijds. - Informeert en adviseert het bestuur over de uitvoering van zijn/haar bestuurstaak. - Draagt zorg voor de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken en rapporteert het bestuur regelmatig over uitvoering en de voortgang hiervan. - Houdt voeling met leden, vrijwilligers(groepen) - Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen uit de leden- en vrijwilligersgroepen. - Brengt relevante ontwikkelingen in. - Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Randvoorwaarden: - Het Bestuur vergadert in principe twee keer per maand. - De tijdsbesteding zal minimaal één dagdeel (4 uur) per week bedragen. - De tijdsbesteding van het alg. bestuurslid is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken. - Onderschrijft het te voeren Verenigingsbeleid.
Aantal uren 0
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]
 
Terug naar vorige pagina