algemeen.jpg algemeen2.jpg arbitrage.jpg dames1.jpg gezondheid.jpg heren1.jpg jongstejeugd.jpg meisjes.jpg sponsor.jpg
Senioren

Jeugd


Nieuws - Van de voorzitter

Column van de voorzitter - maart 2019
24-3-2019 | 

Vergaderen, vergaderen….

Elke eerste maandag van de maand, meestal om een uur of 8, is er een bestuursvergadering. Over het algemeen vindt dit plaats op het clubhuis en tijdens deze vergadering worden normaal gesproken al lopende zaken besproken.
Uiteraard hebben we het over hockey, onze core-business immers, maar ook over de financiën, de velden, het clubhuis, sponsoren, contacten met de gemeente. Al deze onderwerpen passeren de revue en de uitdaging is om voor een uur of 11 huiswaarts te keren. Het onvermogen van de (in ieder geval huidige) voorzitter om ook maar enige vorm van vergaderdiscipline te handhaven, gooit vaak roet in het eten.

Tijdens deze bestuursvergadering regeert de waan van de dag nogal; de horizon is vrij kort. Bijna altijd hebben we het over zaken die in het hier en nu spelen, vaak praten we over het lopend seizoen, iets minder over komend seizoen, en nog minder over de komende 5 jaar. Simpelweg omdat er veel besproken moet worden in de relatief beperkte tijd die we hebben op zo’n avond.

Echter, van een bestuur mag ook verwacht worden dat er een middellange- en lange termijn visie wordt ontwikkeld over waar wij denken dat we als AMHC Alkmaar naar toe moeten. Wie willen we zijn? Waar willen we naar toe? Wat willen we uitstralen en hoe willen wij overkomen? En wat hebben we daar dan voor nodig? Vragen die het verdienen om meer aandacht te krijgen dan de relatief beperkte tijd die beschikbaar is tijdens een reguliere bestuursvergadering. Daarom is het zo goed dat het bestuur al enige jaren een beleidsdag organiseert zodat in alle rust en met voldoende tijd hier antwoorden en – nog belangrijker – acties op geformuleerd kunnen worden.

Zondag 10 februari was het zover. Het was ongelofelijk vies weer, de striemende regen spatte horizontaal tegen de ramen uiteen en wij hadden ons verschanst in een badhotel in Bergen aan Zee. Bergen aan Zee op een smerige winterdag… ondanks fabelachtig uitzicht op strand en zee, hadden wij niet heel veel afleiding… Zoals gezegd en plechtig aan onszelf beloofd, dwongen we onszelf om uit de waan van de dag te blijven en aandacht te besteden aan de missie, visie en strategie van de club.

Hockeyhuis

Eén van de onderwerpen, die uitgebreid besproken zijn, betreft het kloppend hart van de club. Laat ik dit voor het gemak het hockeyhuis noemen. Ik bedoel hiermee wat in de meest directe zin te maken heeft met hockey, denk hierbij aan teamindelingen, selecties, coaches, trainers, opleidingen, trainingsdata, tophockey, breedtehockey etc. Met gepaste trots kan ik melden, dat wat er tijdens de beleidsdag van 10 februari is besproken en besloten, vorige week definitief geformaliseerd is.

Dit seizoen verzet Duco Bakker al bergen werk om iedereen aan het hockeyen en aan het trainen te krijgen. Het bestuur is heel blij dat wij 3 regelrechte clubdieren, te weten Alexander Peulen, Mistral Barsingerhorn en Michiel Baars, bereid hebben gevonden, deels vanaf nu, deels per aankomend seizoen samen, met Duco het hockeyhuis verder vorm te geven en in te richten.

Mistral, Alexander en Michiel zullen vanaf heden samen met Duco onderdeel uit maken van het technisch hart van de club. Zij zullen zich niet alleen beperken tot het reilen en zeilen van de selectieteams, maar tot alles wat er voor nodig is om te kunnen hockeyen. Met andere woorden: als we het over prestatiehockey hebben, betekent dit ook dat we het voor onze breedtehockey-teams zo goed mogelijk geregeld moeten hebben. Wat mij betreft gaat dit hand in hand! Juist daarom zal Mistral zich ook gaan bezighouden met de teamindelingen van de breedtehockeyteams en zal zij de rol, die Hans Willem Steensma jarenlang met verve heeft vervuld, gaan overnemen. Met deze 4 toppers heb ik het volste vertrouwen dat er over de gehele lijn – zowel in de prestatie- als in de breedtelijn – stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Uiteindelijk is het doel om het zowel voor Dames 1 en Heren 1 als Meisjes A4 en Jongens C3 zo goed mogelijk geregeld te hebben.

Tijdens onze gesprekken over inrichting van de organisatie gebruiken wij graag de metafoor van "aantal meters van het veld”. Hiermee bedoelen wij dat we onze echte hockeydieren heel graag op het veld of in ieder geval zo dicht mogelijk aan het veld hebben staan om hun kennis over te dragen. Onze hockeydieren pur sang moeten in staat worden gesteld om zoveel als mogelijk hun hockeykennis in te zetten en over te dragen.  Hoe meer meters van een veld – dus hoe langer en hoe meer achter een laptop administratief aan de slag – hoe minder zij in hun kracht staan. Daarom gaan wij op zoek naar mensen die hen administratief kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld de grote hoeveelheid e-mails die binnen komt te behandelen en om te zorgen dat wij kunnen garanderen, dat elke mail die binnen komt binnen een redelijke termijn afgehandeld wordt. Wil je ons hierbij helpen, laat het mij dan weten! 

Communicatie

Een beleidsdag is niet compleet als er geen flip-over gebruikt wordt. Met secretaris Denise Schuiten als enthousiaste spelleider, werden alle brainwaves en ideeën ( goed of net iets minder goed) aan het papier toevertrouwd. Het was heel interessant om te zien dat op de flip-over goed viel te zien dat bijna alle thema’s die werden besproken direct of indirect vielen te herleiden naar dat ene grote thema: communicatie.

Ik zelf ben een aanhanger van "extreme ownership”. Van bijna alles wat er gebeurt in je directe omgeving kun je eigenaarschap nemen. Dus als wij dringend op zoek zijn naar vrijwilligers om onze mooie club draaiende te houden en het blijkt dat dit best lastig is, communiceren wij als club en bestuur dan wel op de juiste manier, zodat het enthousiasme om te helpen toeneemt? Smoelt de website nog? Reageren wij snel genoeg op e-mails? Weten mensen wel wat er voor nodig is om de club draaiende te houden? Realiseert men zich voldoende dat Ruud elke zaterdag voor dag en dauw naast zijn mandje staat om de club ook te laten ontwaken? De vragen stellen is ze bijna beantwoorden….

Daar gaan we mee aan de slag, te beginnen met de website. Deze gaat binnen nu en enkele weken lekker opgefrist worden. De website is echter de eerste schil, alle andere facetten die met communicatie te maken hebben worden tegen het licht gehouden en verbeterd. En je voelt hem al aankomen…..daar hebben we hulp bij nodig.

Zondagmorgen half 11, ik zit in mijn hockeykleren achter de laptop. Veteranen A tegen Xenios om 12.00 en nog steeds heb ik wedstrijdkriebels op de zondag. Zij het wat minder dan toen het niveau nog wat voorstelde heel wat volle manen geleden.

Tot snel op de velden! 

Ian Spoelstra
Voorzitter

[email protected]

 
Nieuws - Algemeen

Afscheid van Ton Wisse en Hans Willem Steensma
24-3-2019 | 

Onze technisch manager Ton Wisse heeft het bestuur laten weten dat hij A.M.H.C. Alkmaar na dit seizoen zal verlaten. Ton is – met enkele tussenpozen zoals Amsterdam Heren 1, Klein Zwitserland Dames 1 en Laren Dames 1 – al sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw in verschillende rollen verbonden aan onze club, onder andere als trainer coach Heren 1, trainer coach Dames 1 en technisch manager. Ook was Ton medegrondlegger van Noord Holland Noord hockey, een initiatief om talenten van de ons omliggende verenigingen naar een hoger niveau te brengen.


Met Ton hadden wij één van de beste opleiders van hockeyend Nederland in ons midden en daar hebben wij als vereniging jarenlang profijt van mogen hebben. Wij zijn Ton dan ook heel dankbaar dat hij zijn kennis en kunde al die tijd in dienst van de vereniging heeft gesteld.


Naast Ton heeft ook Hans Willem Steensma te kennen geven, dat het tijd wordt voor andere zaken. Hans Willem heeft vanaf 2011 de jeugdelftallen ingedeeld en teams, coaches en trainers geholpen om van ieder seizoen een sportief en goed seizoen te maken. Samen plezier maken is hierbij altijd het uitgangspunt geweest. Naast teamindelingen heeft hij zich actief ingezet als trainer van de jongste jeugd op woensdag en deed hij zijdelings de senioren-teamindeling. 

Ook Hans Willem zijn wij ontzettend veel dank verschuldigd en wij gaan met zowel Ton als Hans Willem in overleg over een passend afscheid.  

Namens het bestuur

Ian Spoelstra
Voorzitter

 

KNHB Nieuwsbrief - 21 maart 2019
22-3-2019 | 
Meer inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat. online lezen
VERENIGINGEN
 
Nieuwsbrief
21 maart 2019
 

Het Benchmark Dashboard is in gebruik!

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden zijn we in 2018 gestart met een vergelijkend onderzoek onder verenigingen; de ‘Verenigingsmonitor’. Doel van dit onderzoek is het opzetten van een Benchmark Dashboard: een tool waarin de gegevens van verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Via het  dashboard krijg je dus meer inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat. Het Benchmark Dashboard staat nu live. Van iedere vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft de voorzitter een e-mail ontvangen met zijn of haar persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard.

lees meer
Facebook Twitter LinkedIn

DWF ook in hockey.nl-app
Onlangs is de hockey.nl-app vernieuwd. Met een grote update is binnen de app een nieuwe functionaliteit beschikbaar: Mijn Wedstrijden.
In Mijn Wedstrijden vind je o.a. het digitale wedstrijdformulier (DWF). Hier kunnen spelers, coaches, managers en scheidsrechters gemakkelijk alle gegevens zien van hun wedstrijden en het DWF invullen en afronden.

lees meer
Facebook Twitter LinkedIn

Behoefteonderzoek A-, B- en C-Jeugd 
Bij de KNHB hebben we als doelstelling om een leven lang hockey aan te bieden. Bij leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zien we echter een grote uitstroom. Vanaf 12 jaar haken er al meer kinderen af dan dat er bij komen, en de grootste piek van afhakende jeugd ligt bij 18 jaar. Waar ligt dit aan? En wat maakt dat kinderen wél blijven hockeyen? Om hier meer inzicht in te krijgen, hielden we een onderzoek onder de A-, B- en C-jeugd. De resultaten uit dit onderzoek staan nu online.  
lees meer
Facebook Twitter LinkedIn

Koningsspelen
Op 12 april worden de Koningsspelen gespeeld. Dé kans om je vereniging op een leuke, toegankelijke manier te promoten door accommodatie, trainers en/of materialen beschikbaar te stellen. Er zijn programma’s voor de verschillende groepen waar je vereniging gebruik van kan maken: Funkey Koningsspelen voor de kleuters, Reis om de Wereld voor de groepen 5 t/m 8 en Urban Hockey Koningsspelen voor de bovenbouw. Veel plezier! 

lees meer
Facebook Twitter LinkedIn

Buma, Sena en Videma
Het is natuurlijk gezellig om muziek af te spelen in het clubhuis of gezamenlijk televisie te kijken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Verschillende partijen beschermen de rechten van auteurs, componisten en andere makers. Je hebt hierbij te maken met Sena, Buma en Videma. Omdat niet iedere vereniging voldoende op de hoogte is van deze regels, hebben we de belangrijkste informatie voor je op onze site geplaatst.  
lees meer
Facebook Twitter LinkedIn

Kijk terug: webinar 'Sponsoring & Alternatieve geldstromen'
Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van sponsoring en hoe haal je zoveel mogelijk resultaat uit je sponsoractiviteiten? Om verenigingen hierin te ondersteunen organiseerden we op 20 maart samen met twee verenigingen het gratis webinar ‘Sponsoring & Alternatieve geldstromen’. Heb je het webinar gemist? Gelukkig kun je het nog terugkijken. 

kijk terug
Facebook Twitter LinkedIn
Agenda
22 MRT
Masterclass #zijfluittop (Alkmaar)
4 APR
Halve finales Gold Cup Heren & Dames
 10 APR
FIH Pro League  Nederland - China (dames)
12 APR
Masterclass #zijfluittop (Utrecht)
12 APR
Nationale schoolcompetitie (voorrondes)
 13 APR
FIH Pro League  Nederland - Spanje (heren)
 14 APR
FIH Pro League  Nederland - Verenigde Staten (dames)
19 APR
Achtste finales Silver Cup Dames
27 APR
Volvo Districtontmoetingsdag
Volg ons ook op:
Contact
Afmelden
 

Vacatures: trainers bij de Jongste Jeugd
20-3-2019 | 

Bij de jongste jeugd hebben wij 4 nieuwe vacatures:

 • Maandag
  • 16:30 - 17:30 6E
 • Woensdag
  • 14:30 - 15:30 F
  • 15:30 - 16:30 6E
  • 16:30 - 17:30 8E
Vind jij het leuk om training te geven tot het einde van het seizoen? Stuur een mail naar [email protected] met je voorkeur.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

 

DAGKAMPEN OP DE ALKMAARSCHE MHC van 15-17 juli as.
18-3-2019 | 

Bij onze driedaagse hockeykampen zonder overnachting starten we elke dag om negen uur en duurt het programma tot half zes.

Daarna gaat iedereen naar huis om lekker in eigen bed te slapen.
Om een allround hockeyer te worden, leggen we de focus bij iedere training op een andere hockeytechniek.
Ook komt er op ieder hockeykamp een International langs!

Mini Hockeykamp (6 t/m 9 jaar) 
Voor de jongste hockeyers organiseren we het Mini Hockeykamp. We nemen de kids mee in de wereld van hockey en de bijbehorende gezelligheid. 

Datum:  Van 15 juli t/m 17 juli

Junior Hockeykamp (10 t/m 13 jaar) 
De nieuwste technieken en trucs leer je van onze mastertrainers. Met de hockeychallenges dagen we iedereen uit: van verste scoop tot hardste sleeppush. Lekker veel hockeyen dus!

Datum: Van 15 juli t/m 17 juli

Inschrijven op www.bovelander.nl    


 


Bijlage: Bovelander Nieuwsbericht (002).png

Kapotte lampen van de veldverlichting worden vervangen
13-3-2019 | 
Als er drie of meer lampen van de veldverlichting kapot zijn, komen de mannen van de firma Strago om in de mast te klimmen en de kapotte lamp te vervangen. Ze gaan in weer en wind omhoog, wat de omstanders met ontzag aanschouwen. Zo'n lamp is een fraai stukje techniek en navenant kostbaar. Het stroomverbruik is ook niet misselijk. Maar ombouwen naar LED-verlichting voor alle velden is voorlopig nog geen haalbare kaart. Een prijskaartje, vergelijkbaar met dat van een forse auto, is voor ons te hoog! We houden de vinger aan de pols.🤔
 

Goed nieuw(s) in en om het clubhuis
9-3-2019 | 
Na de stille wintermaanden kunnen we de komende weekenden genieten van een goed gevuld clubhuis. We hebben niet stil gezeten tijdens de Winterstop.

  

  

Is het je opgevallen dat 
 1. de barkrukken en het barblad aan het raam groen zijn geschilderd,
 2. we nu dimbare LED-lampen hebben in de verlichting boven de bar.
  Eén led-lamp verbruikt ongeveer 6 watt, terwijl een oude lamp wel 53 watt verbruikte. Dus reken maar uit: niet 11x 53=583 maar 11x6=66 watt per uur.
 3. het barblad deels is verlaagd, zodat daar een vitrine in past met vers belegde gekoelde broodjes,
 4. in deze vitrine nu oa. een wrap met gerookte zalm wordt verkocht in het weekend,
 5. we langzaam overgaan op rietjes van bamboe ipv. plastic,
 6. we sowieso al kartonnen bekertjes gebruiken,
 7. het Interland shirt is ingelijst en prachtig is opgehangen tegen de groene achtergrond,
 8. de deur, om achter de bar te komen, nu een zwenkdeur is én naar de andere kant toe draait,
 9. beneden in de invaliden-toilet nu ook een baby verschoond kan worden;
  vraag zonodig de sleutel aan de bar,
 10. de AMHC-vlag na het weekend bleef hangen, door de harde wind aan flarden werd gescheurd en deze weer in ere is hersteld..
  

  

Nieuwsfeiten waar we soms ongemerkt aan voorbij gaan. Werk, waar aandacht en energie in gestopt is door mensen met een ''groen'' hart.
 

Schrijf je in voor de MAGIC MONDAY Clinics gegeven door Heren 1
7-3-2019 | 

De eerste zonnige dagen liggen achter ons en de (veld)stick is uit de kast getoverd. Dat betekent maar één ding: de tweede seizoenshelft is begonnen!

Door het grote succes van vorig jaar is Heren 1 er ook dit jaar bij met de MAGIC MONDAY! Dit zijn specialistentrainingen voor C/D en A/B jeugd gegeven door spelers van Heren 1.

Voor elke linie in het veld wordt er een aparte clinic gegeven. Iedereen is welkom bij alle clinics, dus ben je nou verdediger en lijkt een aanvallers clinic jou ook hartstikke leuk, dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Als je wilt leren dribbelen als Thommie, een bal de kruising in slaan als Tobias, scoopen als Hidde, strafcorners versieren als Giel of verdedigen als Twan? Kom dan naar de Magic Monday en leer het allemaal!

Clinics en tijden

De trainingen starten op de onderstaande tijden, dus zorg dat je een kwartiertje van tevoren aanwezig bent, zodat we gelijk goed van start kunnen gaan!

 

 • Maandag 1 april: Aanvallers clinic
  • D/C jeugd: 18:45 t/m 19:45  
  • A/B jeugd: 20:00 t/m 21:00
 • Maandag 8 april: Middenvelders clinic
  • D/C jeugd: 18:45 t/m 19:45
  • A/B jeugd: 20:00 t/m 21:00
 • Maandag 15 aprilVerdedigers clinic
  • D/C jeugd: 18:45 t/m 19:45
  • A/B jeugd: 20:00 t/m 21:00
Prijzen 
 • Losse clinic: 10 euro
 • 3 clinics: 25 euro 
 • (contant te betalen op de avond zelf)

Inschrijven kan via: [email protected] 
(niet hotmail.com...)

Tot op het hockeyveld!

 
Nieuws - Sponsoring

Heren en Dames 1 rijden weer UP to date!
6-3-2019 | 

Dankzij onze sponsoren, Broekhuis Audi VW Dealer, Pure Lease/ Volvo Ton van Kuyk, hoofdsponsor Burg, Oosterwal en VHC Jongens rijden onze spelers van de vlaggenschepen weer helemaal nieuw. 
Wij danken onze sponsoren en wensen alle spelers vele veilige kilometers.

  

 
Nieuws - Algemeen

Schrijf je in voor KNHB Workshops gegeven door Ton Wisse op onze club
6-3-2019 | 

Op de maandagen 1 en 8 april geeft Ton Wisse workshops voor belangstellenden uit de D t/m A teams.  Coaches, trainers en betrokken ouders kunnen zich inschrijven via deze LINK.

Per avond verzorgt Ton drie workshops. Een ieder is vrij om 1, 2 of 3 workshops per avond te volgen.

 • ma 1 april
  • 19:00 - 19:45 1 The killing machine: de strafcorner aanvallend en verdedigend. 
  • 20:00 - 20:45 2 The black holes: positiespel in de opbouw.
  • 21:00 - 21:45 3 Johan Cruijff: Als je niet scoort, kun je niet willen.
 • ma 8 april
  • 19:00 - 19:45 4 We is stronger than me: teambuilding.
  • 20:00 - 20:45 5 How to make the difference as a coach: wedstrijd coaching.
  • 21:00 - 21:45 6 Johan Cruijff: Je ziet het pas als je het weet. Spelintelligentie bij spelers
Inschrijven kan via > http://bit.ly/2TkrfK5


 
Nieuws - Arbitrage

Wie wil en kan 5 keer per jaar fluiten bij toernooien van rolstoelhockeyers?
27-2-2019 | 

De rolstoelhockeyclub in onze regio Heerhugowaard-Alkmaar is op zoek naar een scheidsrechter, die vijf keer per jaar mee kan reizen met de ploeg naar toernooien in Noord- en Zuid Holland, om wedstrijden te ‘fluiten.’ 

Het is een club met moedige spelers met beperkingen. Wie ze eenmaal heeft zien spelen, zal merken dat het een goed  gevoel geeft dat  je ze hiermee kan helpen.

Op een A4-tje (zie bijlage) heb ik alle details vermeld. Het zou ook in uw clubhuis op het prikbord kunnen hangen. 

Zou u in het bestuur en/of in de commissies willen vragen of  een of meer leden van uw club hier interesse in hebben ?  

Met vriendelijke groeten, 

Eisso Braak

06-51120647

[email protected]


 


Bijlage: SCHEIDSRECHTER GEZOCHT.docx
Nieuws - Algemeen

ARCHIEF AMHC naar REGIO ARCHIEF in ALKMAAR
27-2-2019 | 

Ik denk, dat niet veel leden meer weten, dat onze club een archief bezit.  

Tante Ank Meurs verzamelde heel veel jaren geleden de wetenswaardigheden over de AMHC en had daarvoor al wat ruimte ter beschikking in de destijds aanwezige bestuurskamer.  

Annelies de Langen hielp haar in eerste instantie en heeft vervolgens het werk tot op heden voortgezet. Zelfs zo goed, dat door de verbouwing opslagruimte in Heiloo nodig was.  

Films, Berries, fotoalbums, ledenlijsten, krantenknipsels, internationale tournooien, cabaretteksten etc., etc., zijn nu in 21 grote verhuisdozen naar het Regio Archief gebracht. Binnenkort gaat Annelies daar helpen om alle gegevens naar hun maatstaven te rubriceren.  

Dus mochten wij informatie nodig hebben, dan kunnen wij daar terecht.


Dank aan Annelies. Fijn te weten, dat een goede plek is gevonden voor onze geschiedenis.

Henk Jonker, oud-voorzitter AMHC

 

FIH Pro League | Beleef het OranjeHockey feest bij jou in de regio
15-2-2019 | 
 

Daniel de Vos stopt als coach Dames 1 bij hockeyclub Alkmaar
7-2-2019 | 
Daniel heeft in een gesprek met het bestuur kenbaar gemaakt na dit seizoen te stoppen als trainer/coach van Dames 1.

De club is hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan en gepresteerd in vooral de dameslijn. Zeven jaar geleden is Daniel begonnen met de Meisjes D1-lichting en met hen samen doorgegroeid. Jonge speelsters heeft hij begeleid en klaargestoomd om te presteren op een hoog niveau. Zijn enorme drive om de speler, zowel individueel als in teamverband, beter te maken, is een grote inspiratie voor ons geweest. Met zijn aanpak en kijk op het hockey heeft hij met verschillende lichtingen heeft een paar jaar achter elkaar op landelijk niveau gepresteerd. 

In het gesprek heeft Daniel aangegeven graag een nieuwe uitdaging te willen aangaan met een nieuwe ambitieuze groep. De keuze om zijn ambities te volgen respecteren wij. Wij wensen hem daarbij veel succes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Erik Vogel
Bestuurslid Hockeyzaken AMHC
0654326830

 
-->