Vertrouwenspersoon

Binnen een grote vereniging als AMHC kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die in jouw ogen niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken. Ook kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die 100% onafhankelijk is, iemand die uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Die je adviseert over wat je het beste kunt doen of die in overleg met jou actie onderneemt.

Daarom heeft de AMHC besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De functie wordt nader ingevuld.

Een hand op de schouder, een aai over de bol... Moet kunnen? ...Een grap over iemands handicap? ...Een 'dubbele' betekenis?... De coach in de kleedkamer? .... Waar liggen tegenwoordig de grenzen? En naar wie ga je toe als de grenzen worden overschreden? Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen, opmerkingen en suggesties die je besproken wilt hebben, maar te persoonlijk vindt of niet kan/wil bespreken met een commissielid of bestuurslid van AMHC.

Het kan om zaken gaan die een trainer of coach betreffen, maar ook alle andere onderwerpen die jezelf of de vereniging raken

Iedereen (jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden) kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht.

De vertrouwenspersoon kan naar jou luisteren en je van advies dienen. Indien je dit wenst kan de vertrouwenspersoon jouw vraag of probleem met het bestuur of de betreffende commissie bespreken zonder je naam te noemen.
Heb je een vraag of wil je gebeld worden door de vertrouwenspersoon? Stuur dan een e-mail naar [email protected] .

In de hieronder genoemde documenten staan de normen en waarden die AMHC als sportieve club voorstaat. Lees ze gerust eens aandachtig door. Het is belangrijk dat je je als lid van AMHC vertrouwd voelt bij de club en je je als een vis in het water thuis voelt.

De rol van de vertrouwenspersoon bij AMHC
Pesten op de hockeyclub KNHB
Gedragsregels Sexuele Intimidatie NOC*NSF