AMHC en maatschappij

AMHC en de maatschappij

Visie & ambitie
De AMHC is zich bewust van haar maatschappelijke functie, binnen, maar zeker ook buiten het veld. De AMHC heeft een sterke functie in de regio Alkmaar. De spelers en trainers van de AMHC hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Het hockeycomplex is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse of afkomst.
.
De AMHC is zich daar zeer bewust van. Middels ‘AMHC doet MEE’ ondersteunt de AMHC structureel diverse maatschappelijke projecten om de betrokkenheid bij de samenleving te tonen, landelijk maar vooral in de regio.
.
Maatschappelijke ambities
Een gezonde levensstijl door meer te bewegen en gezonde voeding:

  • Verbetering van de levenssituatie van kwetsbare groepen in de samenleving
  • Het bieden van toekomstperspectief via scholing en werkgelegenheidsprojecten
  • Sportieve en respectvolle jeugd 

 

De AMHC is namelijk niet alleen een club, maar ook een onderdeel van de maatschappij. En dat doen we op onze geheel eigen nuchtere wijze.
.
Thema's
Om de maatschappelijke ambities te verwezenlijken baseert ‘AMHC doet MEE’ haar projecten op twee thema’s:

  • Gezondheid
  • Participatie 

 

Daarnaast is het onze ambitie om het sportcomplex duurzamer te maken en een bijdrage te leveren aan een verbetering van het milieu. Tevens promoten wij een gezond clubhuis door de leden te wijzen op de gezonde producten.
.
Partners
Om onze maatschappelijke ambities te realiseren, werkt 
de AMHC samen met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Uitgangspunt daarbij is gezamenlijk maatschappelijk verantwoorde en duurzame initiatieven initiëren die meerwaarde bieden voor de samenleving.
De AMHC baseert haar projecten op maatschappelijke pijlers, gezondheid, participatie en duurzaamheid. Als partner werken wij nauw samen met Stichting Mee en de Wering en De Waerden om kwetsbare burgers een plaats in de maatschappij te geven.