Arbitrage

De wedstrijden van de eerste Seniorenteams, H1 en D1 (en JA1, JB1 en MA1, MB1 wanneer zij Topklasse/IDC spelen), worden gefloten door bondsscheidsrechters – aangewezen door de KNHB. 


Jongste Jeugd 

De wedstrijden van de E- en F-jeugd worden begeleid door Begeleiders Jongste Jeugd (spelbegeleiders), veelal ouders/coaches. 

Zie ook de website van de KNHB

Alle overige thuiswedstrijden worden gefloten door clubscheidsrechters van de AMHC, die door de club worden aangewezen.

Voor het fluiten van wedstrijden gelden de volgende afspraken: 

 

 • Algemeen: Elk team zorgt zelf voor zijn scheidsrechters
 • Dat betekent dat er per team een aantal mensen met een scheidsrechterskaart moet zijn, zodat niet steeds dezelfde mensen moeten fluiten. De verantwoordelijkheid ligt bij het team om dit te regelen.
 • Alle Senioren, Veteranen en alle A- en B-jeugd (vanaf 16 jaar) moeten in het bezit zijn van een CS (clubscheidsrechter)-kaart. Dit is een door de KNHB opgelegde verplichting. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om het CS-examen te doen.
 • Ieder senioren/veteranenteam levert bij één (soms twee) thuiswedstrijden op zondag twee scheidsrechters voor een andere thuiswedstrijd. 
 • Beginnende scheidsrechters kunnen onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter worden ingezet op verzoek van een team of van de arbitragecommissie. 


Arbitrage commissie

 

 • Regelt cursussen en examen-avonden voor iedereen, die een kaart moet of wil halen.
 • Zorgt voor begeleiding van nieuwe scheidsrechters tot de herfstvakantie.
 • Ervaren scheidsrechters worden gevraagd om samen met de nieuwe scheidsrechters tot de herfstvakantie te fluiten, het liefst gekoppeld aan een vast team. Dit betekent dat er nooit twee onervaren scheidsrechters op het veld komen te staan.
 • Zorgt voor back-up in noodgevallen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat het een keer niet lukt om een scheidsrechter te regelen. Het team kan dan contact opnemen met de arbitragecommissie.
 • Maakt zodra de nieuwe teamindeling bekend is de cursus- en examendata bekend. 


Ben je scheidsrechter dan:

 

 • Zorg dat je 10 minuten voor de wedstrijd op of langs "je” veld staat.
 • Als je voor een vervanging zorgt, blijf je zelf verantwoordelijk voor de vervanging. Geef die vervanging onmiddellijk door aan de coach en via [email protected], maar uiterlijk vóór donderdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Neem je eigen fluit mee en zorg voor een shirt in een afwijkende kleur, er zijn ook gele jassen beschikbaar achter de bar.
 • Vul het wedstrijdformulier goed in! Er staat een boete (van de KNHB) op het verkeerd invullen. De boete wordt verhaald op degene die verkeerd heeft ingevuld. Denk vooral aan je naam en kaartnummer. Heb je je kaartnummer nog niet, vul dan ‘cursist’ in en de datum van het examen. 


Op de website van de KNHB is ook veel informatie te vinden over arbitrage.