Lidmaatschap Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient schriftelijk te gebeuren vóór 15 mei bij het secretariaat of via [email protected] onder vermelding van
  • naam
  • geboortedatum
  • reden van opzegging

U ontvangt per email een bevestiging van uw opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.
Wordt na 15 mei opgezegd, dan is contributie voor het (volgend) seizoen toch verschuldigd.

AMHC Ledenadministratie

Postbus 3060

1801 GB ALKMAAR