Lidmaatschap Algemeen

ALGEMEEN

Wilt u graag meer informatie over onze hockeyclub, of denkt u of uw zoon of dochter er over om lid te worden van Alkmaarsche Mixed Hockey Club (AMHC)? Dan bent u op deze pagina's op het juiste adres!

Na het doorlezen van onderstaande informatie, kunt u het aanmeldformulier invullen of contact met ons opnemen om een keertje mee te trainen of voor meer informatie.  

De AMHC werkt niet met een wachtlijst!  


LIDMAATSCHAP
Aanmelden gaat eenvoudig middels het AANMELDINGSFORMULIER op de website. Uw gegevens worden opgeslagen in het elektronische ledenbestand van de vereniging, LISA, en worden alleen gebruikt voor uitwisseling met de KNHB en voor de interne organisatie. 
Door het formulier volledig in te vullen, inclusief het juiste e-mailadres, ontvangt u onmiddellijk het ingevulde formulier in uw mailbox. De aanmelding is daarmee compleet.

Vragen kunt u stellen aan de [email protected].  

Aankomende leden kunnen hun wedstrijdtenue kopen bij Hockeyshop Heiloo, Kennemerstraatweg 525-526, 1851 HH Heiloo.

Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club. Elk lid dient zich te houden aan de "spelregels" zoals die hierin zijn vastgelegd. Geïnteresseerde aankomende leden kunnen deze opvragen bij het secretariaat.  
 
Vrijwilligers
Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers. De band tussen de leden en de vereniging wordt versterkt en het belangrijkste is, dat zij ervoor zorgen, dat de club draaiende blijft, dat activiteiten worden georganiseerd, dat er getraind en gespeeld kan worden. Elk team heeft immers een coach nodig, elke uitwedstrijd vereist een paar ouders die rijden en elke hockeydag kan niet zonder een barbezetting. Alle leden en ouders/verzorgers van kinderen dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Vrijwilligerswerk bij de AMHC is geen optie: het is een múst om de club draaiende te houden. De club is voor haar succes nu en in de toekomst mede afhankelijk van de grote inzet van vrijwilligers. Bereidheid om wat extra’s te doen is dan ook voorwaarde voor lidmaatschap, maar wat extra’s doen voor de club is ook echt leuk!  
 

Fluiten

Voor een optimaal competitieverloop is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk scheidsrech­ters in het bezit van een ClubScheidsrechters-kaart zijn. Daartoe organiseert de AMHC scheidsrechterscursus­sen. Nieuwe leden vanaf de B-Jeugd, die geen CS-kaart hebben, zijn door toetreding tot het lidmaatschap verplicht zo spoedig mogelijk hun CS-kaart te behalen; daartoe kunnen zij door het bestuur worden aangewezen. Namens het bestuur draagt de scheidsrechterscommissie zorg voor de aanwijzing van de scheidsrechters; dit kan op persoonlijke aanwijzing gebeuren of via het team. Seniorenteams zijn zowel verplicht tot het fluiten op zaterdag als op zondag. Het niet komen opdagen als scheidsrech­ter kan tot schorsing leiden. Het wordt op prijs gesteld wanneer ouders hun SC-kaart halen.  

 
Medewerking Ouders

Ouders/verzorgers dienen zich goed te realiseren, dat zij door het opgeven van hun kind als lid van de AMHC, ook zelf verplichtingen op zich nemen. Ook tijdens en rond trainingen en wedstrijden blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kind.  
.

Vervoer

Alle ouders/verzorgers worden bij toerbeurt ingeschakeld voor het vervoer naar de uitwedstrijden van het team waarin hun kind speelt. De rijbeurten worden tijdig bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiemiddelen.  

Bardienst
De bezetting van de bar geschiedt door aanwijzing namens het bestuur. Alle ouders/verzorgers worden ingeschakeld bij het doen van bardiensten op zaterdag. Deze diensten worden tijdig bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiemiddelen. De bardiensten zijn verplicht.  
Verzekering

Alle leden van de AMHC zijn verzekerd voor lichamelijk letsel als gevolg van het bedrijven van de hockeysport op en rond de velden van de Nederlandse hockeyclubs. Trainers, coaches, managers, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden vallen onder deze polis, zolang ze lid zijn van de AMHC. Niet-leden die onverhoeds meetrainen of meespelen met een team van de AMHC zijn niet gedekt voor enig lichamelijk letsel.  

 
Wij vertrouwen er op, dat u en/of uw kind een leuke en sportieve tijd bij onze club tegemoet gaat.
 
cww 1-10-2019