algemeen.jpg algemeen2.jpg arbitrage.jpg dames1.jpg gezondheid.jpg heren1.jpg jongstejeugd.jpg meisjes.jpg sponsor.jpg
Senioren

Jeugd


Arbitrage Aanwijzingsregeling

AANWIJZINGSREGELING

De wedstrijden van de eerste Seniorenteams, H1 en D1 (en JA1, JB1 en MA1, MB1 wanneer zij Topklasse/IDC spelen), worden gefloten door bondsscheidsrechters – aangewezen door de KNHB. De wedstrijden van de E- en F-jeugd worden begeleid door Begeleiders Jongste Jeugd (spelbegeleiders), veelal ouders/coaches. Alle overige thuiswedstrijden worden gefloten door clubscheidsrechters van de AMHC, die door de club worden aangewezen.

De regels voor het fluiten van wedstrijden zijn als volgt:

Algemeen

· Alle Senioren, Veteranen en alle A- en B-jeugd (vanaf 16 jaar) moeten in het bezit zijn van een CS (clubscheidsrechter)-kaart. Dit is een door de KNHB opgelegde verplichting. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om vóór ultimo 2011 het CS-examen te doen.

Senioren:

· Ieder senioren/veteranenteam levert bij één (soms twee) thuiswedstrijden op zondag twee scheidsrechters voor een andere thuiswedstrijd.

Junioren:

· Juniorenteams (A en B) verzorgen fluitisten voor lagere teams.

Communicatie over aanwijzingen

· Kijk elke week op http://www.amhc.nl/ bij de wedstrijdschema's of en wanneer je fluit. Het wedstrijdschema op de website vermeldt de naam van degene die moet fluiten.

· De aanwijzing is bindend en niet te veranderen. Bij onverhoopt niet kunnen fluiten, dient de aangewezene zelf voor vervanging zorg te dragen. Zie hiervoor de Vervangingsregeling. Afzeggen is niet mogelijk! Om dubbele aanwijzing te voorkomen dient vervanging gemeld te worden aan [email protected]. De wijziging zal dan opgenomen worden in de volgende publicatie van het schema op de site.

· De coach/manager van de teams die gefloten moeten worden, belt tevoren de arbiters na, om hen te herinneren aan hun fluitbeurt. Afzeggen bij de coach/manager is niet mogelijk. De speler moet zelf voor vervanging zorgen en dit per mail melden aan: aan [email protected]

· Meld je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdtafel en teken voor aanwezigheid.

· Zorg dat je 10 minuten voor de wedstrijd op of langs "je” veld staat.

· Als je voor een vervanging zorgt, blijf je zelf verantwoordelijk voor de vervanging. Geef die vervanging onmiddellijk door aan [email protected], maar uiterlijk vóór donderdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd

· Bij te laat ("Late-show”) of niet ("No Show”) komen opdagen wordt de Sanctieregeling toegepast: zie aldaar.

· Informatie die met je fluitbeurt te maken kan hebben (blessures, schoolkamp, enz.) geef je tijdig door aan aan [email protected], maar vrijwaart je niet van het regelen van vervanging!

· Neem je eigen fluit mee en zorg voor een shirt in een afwijkende kleur.

· Vul het wedstrijdformulier goed in! Er staat een boete (van de KNHB) op het verkeerd invullen. De boete wordt verhaald op degene die verkeerd heeft ingevuld.

o Denk vooral aan je naam en kaartnummer.

o Heb je je kaartnummer nog niet, vul dan ‘cursist’ in en de datum van het examen.
 
cww 19-01-2012

 
-->