Informatie G-hockey

Richtlijnen voor deelname aan G-hockey

  • Plezier beleven aan het hockey.
  • Junioren: tussen de 6 en 18 jaar.
  • Stick kunnen vasthouden en zonder gevaar hiermee om kunnen gaan, besef hebben van gevaar/veiligheid.
  • Voldoende mobiel (niet-rolstoel-afhankelijk).
  • Aanwijzingen kunnen opvolgen.
  • Omgaan met anderen, in tweetallen kunnen functioneren.
Bij G-hockey gaan we uit van de normale regels, technieken en tactieken die gelden in het reguliere hockey. Indien noodzakelijk worden ze aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers.
Uitgangspunt is (net als in het reguliere hockey): VEILIG - UITNODIGEND - SPEELBAAR
.
Materialen
Er wordt bij G-hockey met een ‘normale’ hockeystick gespeeld. Aanpassingen kunnen gemaakt worden om de stick beter te hanteren. Het is raadzaam de kinderen te voorzien van de benodigde kleding en accessoires: scheenbeschermers, bitjes, clubkleding, etc. Voor schoenen zijn zij zelf verantwoordelijk. Keepersuitrusting regelt de club. Alle benodigdheden zijn te koop bij Intersport Megastore, Noorder Arcade in Alkmaar.
.
Oefenstof
Over het algemeen is de G-groep zeer heterogeen van aard. Afhankelijk van de beperkingen kunnen de individuele mogelijkheden sterk uiteenlopen, zowel op gebied van motoriek, cognitie en het al dan niet zelfstandig kunnen handelen. De trainer zal de oefenstof zo kiezen dat het voor iedereen een uitdaging is.
.
Wedstrijden/competitie
Wedstrijden kunnen pas gespeeld worden als een speelster/speler een bepaald niveau heeft. Zodat er op een veilige en plezierige manier gehockeyd wordt. Het G-team van Alkmaar neemt inmiddels deel aan de G-hockeycompetitie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), met gemiddeld elke maand één zaterdagochtend met twee wedstrijden. Uitwisselingen tussen G-teams vinden regelmatig plaats. De KNHB organiseert ieder jaar voor alle G-teams een landelijk veldhockeytoernooi. En last but not least het Giganten Games G-hockey Toernooi wat elk jaar aan het eind van het seizoen op Alkmaar georganiseerd wordt.
.
Veiligheid
Het voorkomen van overbelasting bij de training/wedstrijd is bij G-hockey een belangrijk aandachtspunt. Ouders spelen een belangrijke rol bij het inlichten van de trainer en de staf over de medische situatie van hun kind, zodat er bij de trainingen rekening mee kan worden gehouden. Ook zijn er extra spelregels toegevoegd aan het reglement om de veiligheid van (enkele) spelers te waarborgen.
.
Tijdstip
Het tijdstip voor de training is woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. Rond deze tijd ‘leeft’ de vereniging. Leeftijdgenootjes trainen dan ook. Na de training is het clubhuis open om nog wat te drinken en na te praten, samen met ouders, begeleiders, trainers en overige leden van de vereniging.
.
Integratie en betrokkenheid
G-leden zijn volwaardig lid van de vereniging en het is van belang dat zowel de vereniging als de G-hockeyer en zijn directe omgeving dit ook zo ervaren. Naast de trainings- en wedstrijdfaciliteiten kunnen zij ook deelnemen aan niet-hockey-activiteiten, die de vereniging organiseert voor al haar leden.
.
Lidmaatschap/verzekering
Alle G-hockeyers die deelnemen aan activiteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien etc.) georganiseerd door de KNHB of haar verenigingen, zijn automatisch lid van de KNHB. De contributie van een G-lid bedraagt in 2015  € 100,=; bij onvoldoende draagkracht, springt de vereniging bij.
Omdat iedere G-hockeyer lid is van een vereniging valt zij ook onder de verzekering die de vereniging voor haar leden afsluit.

Coördinatie G-hockey: Marco Bakker, tel. 06 55820970

Oudercommissie: Gijs van Wijk en Maaike Warmoltz

Contactpersoon voor scholen en instituten: Yvonne IJtsma en Dirk Saal

Contactpersoon KNHB : Martine Mingaars

Opgeven bij: Andy Smit-Wassink
Ledenadministratie tel. 072 - 512 68 79
(maandag 9.00 - 13.00 uur)

Training elke woensdag van 17.00- 18.00 uur op Veld 2

Velden en clubhuis: Olympiaweg 12 in Alkmaar Westrand (bij de Meent).

Voor meer informatie www.amhc.nl

14-10-2015 cww